Bliv medlem

Pris for årligt medlemsskab

Enkeltpersoner 250 kr. og folkepensionister 150 kr. Som medlem deltager du i foreningens arrangementer til halv pris. Se mere under Medlemstilbud!

Vores konto regnr. 5365 – kontonr. 0246546 i Arbejdernes Landsbank, Frederikssund eller via

MobilePay 29 94 54.

Hvis du har spørgsmål omkring indmeldelse, kan du henvende dig til
Kasserer Steen Schütz
Mail: kasserer@haf-hornsherred.dk