Bliv medlem

Pris for årligt medlemsskab

Enkeltpersoner 250 kr. og folkepensionister 150 kr. Som medlem deltager du i foreningens arrangementer til halv pris. Se mere under Medlemstilbud!

Vores konto regnr 1344 – kontonr. 8967 483 339 i Nordea Frederikssund eller via

MobilePay 29 94 54.

Hvis du har spørgsmål omkring indmeldelse, kan du henvende dig til
Kasserer Brita Rasmussen
Mail: kasserer@haf-hornsherred-dk