9-10 Bevidsthedens ånd i musikken v/Anders Holte

Mød den verdenskendte sanger Anders Holte, netop vendt hjem til Danmark.

Entre: Billetpris: Medlem 75 kr/gæst 150 kr – billetter købes på Place2Book. Arrangementet starter kl. 19.00

Bevidsthedens ånd i musikken

Hvad har musikken og lyden med bevidsthed at gøre?

Er musikken lyden af åndens tilstedeværelse?

Hvad er forskellen på sang og toning? Er det muligt at opleve en ny part af sig selv gennem lyden af sin egen stemme? Og i så fald.. hvem er så den part?

Svaret på disse og mange andre spørgsmål om vores eksistens og hvem vi egentlig er … er dét der optager Anders Holte i hans virke som sanger, musiker og komponist.

Han siger ofte som Storm P. at “Virkeligheden er i Virkeligheden ikke er hvad Virkeligheden i Virkeligheden giver sig ud for.”

Men osse at vi (i virkeligheden) er så meget mere end blot den personlighed vi til daglig identificerer os med. Så umådelig meget mere endda…

Denne aften handler om den del af os selv som ord vanskeligt kan beskrive, men som musikken er skabt til at udtrykke.

Anders’ musik bliver ofte nævnt i forbindelse med en ny bevidsthed. Musikken har ofte den virkning at vores indre horizont udvider sig når vi lytter. Et citat lyder: “Bevidsthedens erindring om sin egen oprindelse kan mærkes i musikken”.

Anders er klassisk uddannet på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium som sanger og kordirigent, men han komponerer og synger sin musik ud fra et intuitivt bevidsthedspunkt. Komposition og intuition bliver til en synergi af musikalske “fortællinger” om menneskelig oprindelse, kærligheden og det evige i vor eksistens.

Toning – stemmens meditation

Toning er en bestemt måde at bruge vores stemme på som giver indre fokus og ro. Toning bringer os i kontakt med vores indre væsen. Toning er ikke sang i traditionel forstand med ekspressiv rytme og melodi, men snarere et sted at være med lyden af sig selv. En måde at høre sin egen ‘indre stemme’.

Toning er nemt at lære og i forbindelse med aftenens koncert som Anders giver sammen med sin partner Cacina, vil han osse både demonstrere og tone sammen med publikum.

Der vil osse blive lejlighed til at stille spørgsmål.

Mere information om Anders og hans musik: www.andersholte.com