13/2 ”Den ideelle føde” v/Lene Jeppesen

Entre: Medlemmer 50 kr. – Gæster 100 kr. Billetter købes ved indgangen! Arrangementet starter kl. 19.00

Et højaktuelt emne i dagens Danmark, hvor der tales meget om den grønne bølge og mindre kødspisning!

 

Martinus (1890-1981) beskriver i sine åndsvidenskabelige analyser, hvor stor betydning det har, at vi bliver bevidste om, hvordan vores fysiske og åndelige næring påvirker vores sundhed og livskvalitet, både nu og i vores fremtidige liv.

Næring med en forkert kvalitet eller vibration medfører kortslutning i krop og sjæl. Næring med den rette kvalitet og vibration styrker krop og sjæl, så vi får overskud til at være til glæde for vores omgivelser. Den plantebaserede ernæring kan foretrækkes af dyreetiske og miljømæssige årsager.

Men få er bevidste om, at denne ernæring derudover, i sin sammensætning, indeholder præcis det, der er fremtidens løsen for det moderne humane kulturmenneske.
Vores organisme og psyke udvikler sig konstant, lige som vi ser det med vores teknologiske hjælpemidler. Dette er mange ubevidste om, hvorfor vi ernæringsmæssigt ikke får ”opdateret” til det, der er tidssvarende. Ovenstående er årsagen til verdens voksende problem med psykiske lidelser og kroniske livsstilssygdomme.

Foredraget bringer os med ned til det mikroskopiske udsigtspunkt, hvorfra det bliver muligt at betragte, hvordan vores sjæleliv og fødeemner påvirker vores psykiske og fysiske velbefindende.