Bliv medlem

Pris for årligt medlemsskab

Enkeltpersoner 250 kr. og folkepensionister 150 kr. Som medlem deltager du i foreningens arrangementer til halv pris. Se mere under Medlemstilbud!

Vores konto regnr 1344 – kontonr. 8967 483 339 i Nordea Frederikssund

Hvis du har spørgsmål omkring indmeldelse kan du henvende dig til
Formand Malene Silbo
Mail: formand@haf-hornsherred.dk